LIDO en Het Scholingsplein 
 

Het Scholingsplein is een initiatief van Jong Leren en onderdeel van LIDO "Leren in de Organisatie".
 

Leren van personeelsleden is een cyclisch gebeuren. Het aanbod op het Scholingsplein stelt deelnemers in staat om de transfer te maken van theorie naar praktijk, om de verworven inzichten in de praktijk te brengen.

In het Scholingsplein is een groot aanbod opgenomen voor personeelsleden van Jong Leren van relevante opleidingen, cursussen en trainingen. Het cursusaanbod komt tot stand door vraag vanuit de organisatie, maar ook zijn er cursussen, trainingen en opleidingen die aansluiten bij de strategische beleidsagenda van Jong leren. Een voorbeeld hiervan zijn cursussen en trainingen in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Nieuw dit jaar zijn naast de basiscursus Gynzy ook de verdiepingscursus Gynzy en de cursus "Teach like a champion" en "Teach like a champion voor het jonge kind". Voor medezeggenschapraadsleden hebben wij een aanbod van het CNV opgenomen. 
Ook nieuw in het aanbod zijn de e-learning modules van Klass-e! Een leerkracht krijgt vier programma’s per jaar aangeboden over aansprekende, belangrijke onderwerpen uit zijn vak. Om iets nieuws te leren of bestaande kennis te actualiseren. Elk programma bestaat uit een cahier dat per post naar de leerkracht wordt verstuurd. De inhoud van dit cahier komt overeen met de e-learning die via de website van Klass-e! wordt ontsloten. Online wordt een entreetoets aangeboden en een aantal tussenvragen die dienen voor het vaststellen van bestaande kennis en reflectie op het eigen handelen. Aan het einde van de e-learning volgt een eindtoets waarmee de leerkracht vier nascholingspunten verdient. Daarvoor wordt een certificaat verstrekt. Geinteresseerden kunnen hier klikken voor de website van Klass-e!

Voor het volledige aanbod klik je op de tab "Programma" en om in te schrijven gebruik je de tab "Inschrijfformulier".
Uiteraard is de deelname aan een cursus afhankelijk van het opleidingsbudget van de school. Stem dit vooraf dan ook even af met de directeur en bevestig het akkoord op het inschrijfformulier.

Een aantal trainingen kent ook een maximaal aantal deelnemers. Toekenning gaat op volgorde van binnenkomst van de inschrijving.

 

Voor meer informatie kun je terecht bij:
Hans Ettema
scholingsplein@jl.nu

Marjolijn van Noord
marjolijn.vannoord@jl.nu

 

- op de foto: Hans Ettema (coordinator Scholingsplein) en Marjolijn van Noord (stafmedewerker P & O) -